top of page

Geschiedenis

“De ontstaansgeschiedenis van ons sport- en feestcomité Gottem vzw kort uitgelegd” //Christiaan Dewitte

Een groep mensen, beslisten in 1971 een de feitelijke vereniging Sport- en Feestcomite op te richten. Onze gewezen burge­meester Charles Lootens heeft dit initiatief van het begin af sterk gesteund tijdens zijn laatste burgemeestersambt vóór de fusie van Gottem met Deinze.

 

Het was dan ook voor een deel een reactie op de komende fusie: ervoor zorgen dat de landelijke gemeente Gottem haar eigenheid kon behouden.

 

In 1981 werd beslist om een vzw op te richten. De statuten verschenen op 5 november 1981 in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, met als naam 'Feest- en Sportkomiteit Gottem'.

 

Het dagelijks bestuur bestond uit:

 

  • Daniël Schelstraete, voorzitter tot 2002

  • Willem Dekie, ondervoorzitter tot 2004

  • Frans Desmet, penningmeester tot 1986

  • Willy Van Quaethem, secretaris tot 1989

 

Sport- en Feestcomité richtte o.a. voetbal, volleybal, ringbolling, kaartingen, loopkoersen, wielerwedstrijden, ponykoersen, Vlaamse kermissen en parochianenkoersen in, er werden toneelstukken gespeeld en films vertoond, en nog veel meer.

 

De huidige activiteiten van de vzw kan je terugvinden bij het deel 'activiteiten'.

 

De belangrijkste realisatie van het comité was ongetwijfeld de Vlasfeesten.

Deze feesten werden om de vijf jaar gehouden.

De eerste editie werd georganiseerd in 1982, de laatste in 2002.

 

Een overzicht van de Vlasfeesten en zijn geschiedenis vind je hier.

bottom of page